Projekt EFRR

Celem projektu jest wypromowanie na targach zagranicznych usług firmy w zakresie tworzenia oprogramowania, treści edukacyjnych oraz animacji.

Okres trwania projektu: styczeń 2018 — grudzień 2019.

Całkowity koszt realizacji projektu: 80 414,00 zł.

Kwota dofinansowania: 39 632,00 zł.